ฐานข้อมูลและสถิติ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี

13 พฤษภาคม 2559 นายแพทย์ธีรยุทธ นัมคณิสรณ์ หัวหน้าศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี นำคณะทีมงานของโรงพยาบาลฯ "ศึกษาดูงานเพื่อการจัดสร้างอาคารให้การรักษาผู้ป่วยแบบครบวงจร" ณ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี โดยนายแพทย์สุทัศน์ ดวงดีเด่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี และทีมงานให้การต้อนรับ เพื่อศึกษาแนวทางการจัดสร้างอาคารให้การรักษาผู้ป่วยมะเร็งครบวงจรของโรงพยาบาลพระปกเกล้า และเพื่อพัฒนามาตรฐานระบบบริการรักษาผู้ป่วยมะเร็งในด้านการผ่าตัด การให้ยาเคมีบำบัดและการให้รังสีรักษาให้มีประสิทธิภาพ คลิ๊กดูภาพกิจกรรม

 

นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาการด้านโรคมะเร็ง ครั้งที่ 7
ณ โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี
โดยมีนายแพทย์สุทัศน์ ดวงดีเด่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
เป็นผู้กล่าวรายงาน จำนวนทั้งสิ้น 373 คน ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม พ.ศ.2559 คลิ๊กดูภาพกิจกรรม

 

นายแพทย์สุทัศน์ ดวงดีเด่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจฯ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
ร่วมรดน้ำดำหัวเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทย นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์
และผู้บริหาร กรมการแพทย์ และร่วมฉลองวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 60 ปี
อธิบดีกรมการแพทย์ ณ โรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพมหานคร 8 เมษายน 2559 คลิ๊กดูภาพกิจกรรม

 

นายแพทย์สุทัศน์ ดวงดีเด่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
นำทีมคณะผู้บริหาร ร่วม "รณรงค์ล้างส้วมในโรงพยาบาล"
พร้อมกันทั่วประเทศ ดีเดย์บ่ายวันที่ 1 เมษายน 2559 คลิ๊กดูภาพกิจกรรม

 

นายแพทย์สุทัศน์ ดวงดีเด่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้การดูแล
ผู้ป่วยมะเร็งสำหรับพยาบาล(หลักสูตร 5 วัน) Cancer nurse Coordinator
ระหว่างวันที่ 21-25 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ คลิ๊กดูภาพกิจกรรม

 

 

นายแพทย์สุทัศน์ ดวงดีเด่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีและคณะผู้บริหาร
ร่วมต้อนรับการเยี่ยมสำรวจการประเมินการรับรองคุณภาพ Re-Accreditation
จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
โดยแพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ หัวหน้าผู้เยี่ยมสำรวจและคณะ
วันที่ 27-28 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลชลบุรี คลิ๊กดูภาพกิจกรรม

 

 

 

 

 

Who Online

เรามี 63 บุคคลทั่วไป ออนไลน์