ฐานข้อมูลและสถิติ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี

นายแพทย์สุทัศน์ ดวงดีเด่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมเร็งชลบุรี คณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และร่วมลงนามถวายความอาลัย ณ อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 คลิ๊กดูภาพกิจกรรม

 

สมาคมผู้ไร้กล่องเสียงแห่งประเทศไทยร่วมกับ ชมรมผู้ไร้กล่องเสียงโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส) จัดโครงการอบรม การพูดโดยใช้หลอดอาหารสำหรับผู้ไร้กล่องเสียง แก่ผู้ป่วยมะเร็งกล่องเสียง ที่ตัดกล่องเสียงและไม่่สามารถพูดได้ให้กลับมาพูดได้อีกครั้ง โดยใช้หลอดอาหารในการพูด โดยผู้เข้ารับการฝึกการพูดในการครั้งนี้เป็น ผู้ป่วยมะเร็งกล่องเสียงจาก จังหวัดชลบุรี จันทบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร อุบลราชธานี นครศรีธรรมราช โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลตำรวจ จำนวน 52 คน เข้าร่วมกิจกรรม ในการนี้ นายแพทย์อดิษฐ์ โชติพานิช หัวหน้ากลุ่มงานโสต ศอ นาสิก ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ แพทย์หญิงออนอง มั่งคั่ง หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม กลุ่มภารกิจด้านการแพทย์กล่าวรายงาน โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 19 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี คลิ๊กดูภาพกิจกรรม

 

นายแพทย์สุทัศน์ ดวงดีเด่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมเร็งชลบุรี คณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมต้อนรับ คณะผู้บริหาร ศุนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี ได้จัดกิจกรรมทริปปั่นจักรยาน Enjoy The Ride เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี โดยมีนักปั่นมืออาชีพร่วมปั่น ปัน สุข ทำดีเพื่อพ่อ รวมพลังขับเคลื่อนความรัก ส่งมอบความสุขให้กับผู้ป่วยโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ณ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2559 คลิ๊กดูภาพกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

Who Online

เรามี 66 บุคคลทั่วไป ออนไลน์