ฐานข้อมูลและสถิติ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ทอดผ้าป่ามหากุศล สมทบทุนในการจัดหาครุภัณฑ์การแพทย์
และสนับสนุนภารกิจของโรงพยาบาลมะเร็ง ชลบุรี วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559
ณ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ในการนี้ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีจึงร่วมกับผู้มีจิตศรัทธา
จัดกิจกรรมทอดผ้าป่ามหากุศล ณ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
โดยมี พระเทพสุทธาจารย์(เจ้าคุณอนันต์ กลฺาณวฑฺฒโณ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
นายคมสันต์ เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
คุณยายสายใจ เผชิญชัยกิจ เป็นประธานกิตติมศักดิ์
และนายแพทย์สุทัศน์ ดวงดีเด่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นประธานร่วมจัดงาน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สมทบทุนในการจัดหาครุภัณฑ์การแพทย์และสนับสนุนภารกิจของโรงพยาบาลมะเร็ง ชลบุรี
อาทิ เครื่องดมยาสลบ เครื่องมือประกอบในการฉายรังสีรักษามะเร็งปากมดลูก เครื่องช่วยหายใจ
และครุภัณฑ์ทางการแพทย์อื่นที่จำเป็นต้องใช้เร่งด่วน โดยได้รับเงินบริจาคจากการจัดผ้าป่าครั้งนี้
รวมครุภัณฑ์ทางการแพทย์และเงินสด จำนวนทั้งสิ้น 7,862,662.56 .-บาท

รายละเอียดกิจกรรม

 

นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์
พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมกับตั้งจิตอธิษฐานให้มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
ตามโครงการเสริมสร้างการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
15 มิถุนายน 2559 ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง จากนั้นเข้าเยี่ยมชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ รัตนโกสินทร์
ผ่านห้องจัดแสดงนิทรรศการ ประกอบด้วย รัตนโกสินทร์เรืองโรจน์ เกียรติยศแผ่นดินสยาม เรืองนามมหรสพศิลป์ ฯลฯ
คลิ๊กดูภาพกิจกรรม

 

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขจัดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการอบรมบุคลากรการดูแลผู้ป่วย
แบบประคับประคองระยะท้าย แก่บุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข
ในเขตสุขภาพที่ 3, 4, 5 และ 6 โดยนายแพทย์พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นประธานการเปิดงาน และ นายแพทย์สุทัศน์ ดวงดีเด่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
เขตสุขภาพที่ 6 เป็นผู้กล่าวรายงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ
และมีทักษะในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองอย่างมีคุณภาพต่อไป
ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 1 - 3 มิถุนายน 2559
มีบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมประชุม 246 คนรี คลิ๊กดูภาพกิจกรรม

13 พฤษภาคม 2559 นายแพทย์ธีรยุทธ นัมคณิสรณ์ หัวหน้าศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี นำคณะทีมงานของโรงพยาบาลฯ "ศึกษาดูงานเพื่อการจัดสร้างอาคารให้การรักษาผู้ป่วยแบบครบวงจร" ณ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี โดยนายแพทย์สุทัศน์ ดวงดีเด่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี และทีมงานให้การต้อนรับ เพื่อศึกษาแนวทางการจัดสร้างอาคารให้การรักษาผู้ป่วยมะเร็งครบวงจรของโรงพยาบาลพระปกเกล้า และเพื่อพัฒนามาตรฐานระบบบริการรักษาผู้ป่วยมะเร็งในด้านการผ่าตัด การให้ยาเคมีบำบัดและการให้รังสีรักษาให้มีประสิทธิภาพ คลิ๊กดูภาพกิจกรรม

 

นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาการด้านโรคมะเร็ง ครั้งที่ 7
ณ โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี
โดยมีนายแพทย์สุทัศน์ ดวงดีเด่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
เป็นผู้กล่าวรายงาน จำนวนทั้งสิ้น 373 คน ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม พ.ศ.2559 คลิ๊กดูภาพกิจกรรม

 

นายแพทย์สุทัศน์ ดวงดีเด่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจฯ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
ร่วมรดน้ำดำหัวเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทย นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์
และผู้บริหาร กรมการแพทย์ และร่วมฉลองวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 60 ปี
อธิบดีกรมการแพทย์ ณ โรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพมหานคร 8 เมษายน 2559 คลิ๊กดูภาพกิจกรรม

 

นายแพทย์สุทัศน์ ดวงดีเด่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
นำทีมคณะผู้บริหาร ร่วม "รณรงค์ล้างส้วมในโรงพยาบาล"
พร้อมกันทั่วประเทศ ดีเดย์บ่ายวันที่ 1 เมษายน 2559 คลิ๊กดูภาพกิจกรรม

 

 

 

 

 

Who Online

เรามี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์